Strategie is belangrijker dan transacties

Als vertegenwoordigers van de regio West, komen ook Lotte de Jong van Savills, John Zandbergen van Van Vliet Bedrijfsmakelaars, Daan van der Meulen van Voorma en Walch en Jeroen Koevermans van MVGM tijdens de Regio Talkshows van NVM Business tot de gezamenlijke conclusie dat ‘strategie belangrijker is dan transacties’.

Natuurlijk, transacties blijven de kers op de taart, maar veel meer dan voorheen denken ze in een vroeg stadium met hun klanten mee over de impact van het hybride werken dan wel het ‘nieuwe werken’ op het gebruik en de locatie van kantoren. “De cijfers laten zien dat er voldoende vraag is, alleen moeten we creatiever omgaan met het aanbod”, concludeert De Jong, die er voor waakt om teveel te generaliseren. “Ook als het om het nieuwe kantoorgebruik gaat zijn de verschillen tussen corporates en MKB-bedrijven groot. Als adviseur moet je daar terdege rekening mee houden.”

Bekijk ook:

De oorlog in Oekraïne bepaalt de economie in de eigen regio

Welke vastgoed­kansen en uitdagingen zijn bepalend voor de regio?

ESG bepaalt de prijs van vastgoed